top of page

 
2021

20211231_001
20211231_001
press to zoom
20211231_002
20211231_002
press to zoom

再見...2021年...再見...

20211229_001
20211229_001
press to zoom
20211229_002
20211229_002
press to zoom

2021年星期三最後一堂留念

20211228_001
20211228_001
press to zoom
20211228_002
20211228_002
press to zoom

2021年星期二最後一堂留念

20211227_001
20211227_001
press to zoom
20211227_002
20211227_002
press to zoom
20211227_003
20211227_003
press to zoom
20211227_004
20211227_004
press to zoom
20211227_005
20211227_005
press to zoom
20211227_006
20211227_006
press to zoom
20211227_007
20211227_007
press to zoom
20211227_008
20211227_008
press to zoom
20211227_009
20211227_009
press to zoom

十二月之星慶祝會暨
年終忘年齊歡聚

20211220_001
20211220_001
press to zoom
20211220_002
20211220_002
press to zoom
20211220_003
20211220_003
press to zoom
20211220_004
20211220_004
press to zoom
20211220_005
20211220_005
press to zoom
20211220_006
20211220_006
press to zoom
20211220_007
20211220_007
press to zoom
20211220_008
20211220_008
press to zoom
20211220_009
20211220_009
press to zoom

千月堂2021年合宿

20211205_001
20211205_001
press to zoom
20211205_002
20211205_002
press to zoom
20211205_003
20211205_003
press to zoom
20211205_004
20211205_004
press to zoom
20211205_005
20211205_005
press to zoom
20211205_006
20211205_006
press to zoom
20211205_007
20211205_007
press to zoom
20211205_008
20211205_008
press to zoom
20211205_009
20211205_009
press to zoom

【日本武道巡禮2021】

20211128_001
20211128_001
press to zoom
20211128_002
20211128_002
press to zoom
20211128_003
20211128_003
press to zoom

十一月之星慶祝會

20211125_001
20211125_001
press to zoom
20211101_001
20211101_001
press to zoom
20211101_002
20211101_002
press to zoom
20211101_003
20211101_003
press to zoom
20211101_004
20211101_004
press to zoom
20211101_005
20211101_005
press to zoom
20211101_006
20211101_006
press to zoom

九月之星慶祝會暨大家開心賀重陽
暨萬聖同歡共分享

20211031_001
20211031_001
press to zoom
20211031_002
20211031_002
press to zoom
20211031_003
20211031_003
press to zoom
20211031_004
20211031_004
press to zoom
20211030_001
20211030_001
press to zoom
20211030_002
20211030_002
press to zoom
20211030_003
20211030_003
press to zoom
20211030_004
20211030_004
press to zoom

拍攝宣傳影片活動

【2021年第三季內部研習班】

20210927_001
20210927_001
press to zoom
20210926_001
20210926_001
press to zoom
20210926_002
20210926_002
press to zoom
20210926_003
20210926_003
press to zoom
20210926_004
20210926_004
press to zoom
20210926_005
20210926_005
press to zoom
20210926_006
20210926_006
press to zoom
20210926_007
20210926_007
press to zoom
20210919_001
20210919_001
press to zoom
20210919_002
20210919_002
press to zoom
20210919_003
20210919_003
press to zoom
20210919_004
20210919_004
press to zoom
20210919_005
20210919_005
press to zoom
20210919_006
20210919_006
press to zoom
20210919_007
20210919_007
press to zoom
20210912_001
20210912_001
press to zoom
20210912_002
20210912_002
press to zoom
20210912_003
20210912_003
press to zoom
20210912_004
20210912_004
press to zoom
20210912_005
20210912_005
press to zoom
20210912_006
20210912_006
press to zoom
20210912_007
20210912_007
press to zoom
20210912_008
20210912_008
press to zoom
20210912_009
20210912_009
press to zoom

千月堂課外活動之獨木舟研習

唔搬,又邊有得斬呢?

陋室講堂 第十三講
【《三國演義》東傳日本的在地化演變】

20210816_001
20210816_001
press to zoom

「盂蘭我在您左右八月之星慶祝會」

20210816_002
20210816_002
press to zoom
20210719_001
20210719_001
press to zoom
20210719_002
20210719_002
press to zoom
20210719_003
20210719_003
press to zoom

搬草蓆

20210712_001
20210712_001
press to zoom
20210712_002
20210712_002
press to zoom
20210712_003
20210712_003
press to zoom
20210712_004
20210712_004
press to zoom
20210701_001
20210701_001
press to zoom
20210701_002
20210701_002
press to zoom

2021年第三季研習班
「東方武士遇上西方劍士交流會」

「七月之星慶祝會暨未到新北先扣五十到左倫敦仲有排行歡送宴」

20210629_001
20210629_001
press to zoom
20210629_002
20210629_002
press to zoom
20210629_003
20210629_003
press to zoom
20210629_004
20210629_004
press to zoom
20210629_005
20210629_005
press to zoom
20210629_006
20210629_006
press to zoom
20210629_007
20210629_007
press to zoom

陋室講堂 第十二講
【棋差一著 德川慶喜的天國與地獄】

20210628_001
20210628_001
press to zoom
20210628_002
20210628_002
press to zoom
20210628_003
20210628_003
press to zoom
20210628_004
20210628_004
press to zoom

「樂在端午賀生辰」

20210503_001
20210503_001
press to zoom
20210503_002
20210503_002
press to zoom
20210503_003
20210503_003
press to zoom
20210503_004
20210503_004
press to zoom
20210503_005
20210503_005
press to zoom
20210503_006
20210503_006
press to zoom
20210503_007
20210503_007
press to zoom
20210503_008
20210503_008
press to zoom
20210503_009
20210503_009
press to zoom

2021年第一季研習班
「東方武士遇上西方劍士交流會」

20210502_001
20210502_001
press to zoom

「五月之星慶祝會」

20210412_001
20210412_001
press to zoom
20210502_002
20210502_002
press to zoom

【四月之星清明復活慶祝會 暨 電影欣賞會】

20210411_001
20210411_001
press to zoom
20210411_002
20210411_002
press to zoom
20210411_003
20210411_003
press to zoom
20210411_004
20210411_004
press to zoom
20210411_005
20210411_005
press to zoom
20210411_006
20210411_006
press to zoom
20210411_007
20210411_007
press to zoom
20210411_008
20210411_008
press to zoom

陋室講堂 第十一講
【金石為開 從拓印看金石】

20210315_001
20210315_001
press to zoom

「千月堂」內部試2021

bottom of page